Câu hỏi của bạn:

      Do không cẩn thận nên tôi đã làm mất bằng tốt nghiệp đại học, tôi xin được hỏi làm bằng đại học có hồ sợ gốc được cấp lại không? Nếu không được cấp lại thì tôi phải làm thế nào? 

        Xin cảm ơn!

Câu trả lời:

       Thân chào bạn, chúng tôi cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn luật pháp qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời quan điểm tư vấn như sau:

Nguyên tắc cấp văn bằng, chứng chỉ theo điều 2 Quyết định 33/2007/QĐ-BGDDT quy định:

“Điều 2. Nguyên tắc làm bằng đại học, chứng chỉ

 1. bằng đại học của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học. Sau khi tốt nghiệp cấp học hoặc trình độ đào tạo. Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp.
 2. bằng đại học, chứng chỉ được quản lý thống nhất, thực hiện phân cấp quản lý, bảo đảm quyền và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong cấp phát và làm bằng đại học , chứng chỉ.
 3. Bản chính bằng đại học, chứng chỉ chỉ cấp một lần, không cấp lại.”

Như vậy, căn cứ theo khoản 3 điều 2 quyết định 33/2007

Như vậy, căn cứ theo khoản 3 điều 2 quyết định 33/2007 về quy chế bằng đại học chứng chỉ hệ thống giáo dục quốc dân về nguyên tắc cấp bằng chứng chỉ : “3. Bản chính văn bằng, chứng chỉ chỉ cấp một lần, không cấp lại.

         

Mất bằng tốt nghiệp đại học

        Vậy nếu bạn bị mất bằng tốt nghiệp đại học thì không được cấp lại lần nữa, tuy nhiên bạn sẽ được cấp bản sao từ sổ gốc. Trong trường hợp của bạn khi mất bằng tốt nghiệp đại học bạn đến cơ quan có thẩm quyền tại trường nơi bạn đã học và được cấp bằng để xin được cấp bản sao.

        Thủ tục thực hiện căn cứ theo thông tư 22/2012 sửa đổi một số điều của quyết định 33/2007

 1. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 27. Trình tự, thủ tục cấp bản sao bằng đại học, chứng chỉ từ sổ gốc

 1. Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao bằng đại học, chứng chỉ từ sổ gốc:
 2. a) Người được cấp bản chính bằng đại học, chứng chỉ;
 3. b) Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính bằng đại học, chứng chỉ;
 4. c) Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính bằng đại học, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính bằng đại học, chứng chỉ đã chết.
 5. Người yêu cầu cấp bản sao bằng đại học, chứng chỉ từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao bằng đại học, chứng chỉ từ sổ gốc qua bưu điện. Không hạn chế bản sao yêu cầu được cấp.

Khi yêu cầu cấp bản sao bằng đại học

Khi yêu cầu cấp bản sao bằng đại học, chứng chỉ từ sổ gốc, người yêu cầu phải xuất trình hoặc gửi qua đường bưu điện bản chính hoặc bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao bằng đại học, chứng chỉ từ sổ gốc là những người quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này thì còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao bằng đại học, chứng chỉ từ sổ gốc.

 1. Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc bằng đại học, chứng chỉ xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao bằng đại học, chứng chỉ, đối chiếu với sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu cấp bản sao bằng đại học, chứng chỉ từ sổ gốc. Nội dung bản sao bằng đại học, chứng chỉ từ sổ gốc phải đúng với nội dung đã ghi trong sổ gốc.
 2. Thời hạn cấp bản sao bằng đại học, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện như sau:
 3. a) Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, nếu trực tiếp nhận yêu cầu;
 4. b) Chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu theo dấu ngày đến của bưu điện, nếu yêu cầu được gửi qua đường bưu điện;

Trường hợp không cấp bản sao bằng đại học

Trường hợp không cấp bản sao bằng đại học. Chứng chỉ từ sổ gốc cho người yêu cầu thì cơ quan. Tổ chức đang quản lý sổ gốc làm bằng đại học. Chứng chỉ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 1. Người yêu cầu cấp làm bằng đại học có hồ sơ góc, chứng chỉ từ sổ gốc phải trả lệ phí cấp bản sao. Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu còn phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.

Lệ phí cấp bản sao bằng đại học, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về mức thu, chế độ nộp, thu quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao.”

Về giá trị pháp lý thì căn cứ theo:

Điều 24. Giá trị của làm bằng đại học chuyên nghiệp, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc

 1. 1.Bản sao bằng đại học, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc có giá trị pháp lý. Sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch.
 2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận làm bằng đại học, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc. Không được yêu cầu xuất trình bản chính bằng đại học. Chứng chỉ để đối chiếu. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo. Thì có quyền xác minh”

Đọc Thêm :

Sự Tự Tin Vào Lĩnh Vực Chuyên Môn Khi Làm Bằng Đại Học

Yêu Cầu Làm Bằng Đại Học Có Hồ Sơ Gốc Chuyên Nghiệp Là Gì?

Làm Bằng Đại Học Để Hạn Chế Thất Nghiệp

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *